Reńca Sebastian

Reńca Sebastian

Sebastian Reńca – (1976) – historyk, dziennikarz, publicysta. Przez kilka lat pracował jako reporter w prasie codziennej, co było inspiracją do zawarcia w „Śladach” wielu prawdziwych sytuacji i wydarzeń.Obecnie przygotowuje powieść o „żołnierzach wyklętych”, która opowiada o Polsce drugiej połowy lat 40. Prywatnie koncentruje się na tym, by porządnie wychować syna. Interesuje się historią i odkrywaniem miejsc, do których nikt inny nie zagląda. Lubi powroty wszelkiego rodzaju: do miejsc, do książek, ulubionych filmów i płyt. Lubi zjeść i raczej nie wybrzydza. Nie lubi natomiast koloru czerwonego, brunatnego i… miniaturowych piesków. Nie znosi miniaturowych piesków. Uważa, że człowiek uczy się całe życie.