POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje:
  a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje Sp. z o. o. i posługujący się numerem Regon:
  360053799 oraz numerem NIP: 5342500317,
  wpisany do
  Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000280875,
  z siedzibą ul. Armii Krajowej 38/6, 76-200 Słupsk i adresem korespondencyjnym ul. Armii Krajowej 38/6, 76-200 Słupsk, który świadczy usługi drogą
  elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.literaturainspiruje.pl/,
  c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób
  przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez
  informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień
  oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji
  zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego
  Użytkownika.
 4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
  świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
  osobowych ani informacji poufnych.
 5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany
  przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej
  przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji
  pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach
  logów serwera są następujące:
  – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod żądania http,
  – kod odpowiedzi http,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu
  nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

newsletter

Drogi Subskrybencie Newslettera, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (określane jako Rozporządzenia E-privacy). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych
Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje Sp. z o.o. ; Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Lemoniada, Wydawnictwo Prozami Sp. z o.o.

Cele przetwarzania
dystrybucja Newslettera (biuletynu informacyjnego) Księgarnia Literatura Inspiruje / Wydawnictwa Dobra Literatura / Wydawnictwa Prozami / Wydawnictwa Lemoniada.

Podstawy prawne
Twoja zgoda

Przetwarzania
nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych
– podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych

Prawa związane z
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

Przetwarzaniem danych
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– inne prawa określone w informacji szczegółowej (poniżej)

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje Sp. z o.o., Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Lemoniada oraz Wydawnictwo Prozami Sp. z o.o.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Armii Krajowej 38/6, 76-200 Słupsk
– przez e-mail:
zamowienia@literaturainspiruje.pl
– telefonicznie: + 48 668 765 822
– poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z dystrybucją Newslettera Księgarni Literatura Inspiruje / Wydawnictwa Dobra Literatura / Wydawnictwa Prozami / Wydawnictwa Lemoniada. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji handlowej w postaci newslettera oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, jakim jest marketing bezpośredni (w tym także rozsyłanie newslettera). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny dla subskrypcji newslettera. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości subskrypcji newslettera.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać przez okres subskrypcji przez Ciebie niniejszego Newslettera.

4. Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).